Tafsirul Hayah

Menata Kesabaran Hidup

Kata Sabar memang suatu kata yang ringan untuk di ucapkan, akan tetapi makna dan aplikasinya sangatlah luar biasa. Sabar adalah menahan diri, sebuah makna yang sangat luar biasa. seseorang yang sabar adalah orang yang mampu menahan dirinya. baik menahan diri dari musibah, dari ketaatan maupun kemaksiatan. kesabaran dalam menghadapi musibah, bagaimana kita mampu menguatkan diri untuk bertahan dari segala musibah yang menimpa kita, ditengah kesabaran ini kita memohon kepada Allah swt. sebuah contoh burung but-but, dia adalah binatang yang terkenal kesabaranya, ketika masih kecil dia selalu dipelatuk kakinya oleh induknya agar patah, ketika sembuh akan dipathkan lagi dan seterusnya. hal ini dimaksudkan agar kaki burung but-but tersebut menjadi kuat ketika dewasa. demikian pula manusia, ketika Allah timpakan banyak musibah, yang menguras tenaga, pikiran dan perasaan untuk melaluinya, sebenarnya Allah mengharapkan hamba itu menjadi kuat, sehingga akan menjadi hamba Allah yang dewasa, kuat dan bijaksana dalam menghadapi kehidupan. 
Kesabaran dalam ketaatan seperti kesabaran matahari menyinari bumi, walaupun dirinya sendiri harus terbakar dia tetap bertahan dan bersabar demi memberikan kemaslahatan kepada manusia. demikian pula orang yang bersabar dalam ketaatan kadang harus berkorban untuk diri dan keluarganya dalam rangka menjalankan perintah Allah swt. sederhananya, ketika dia bersabar dalam solat jama'ah, maka dia harus meninggalkan kesenangan dengan keluarganya, keasikan pekerjaanya dan yang lainya. apalagi kesabaran dalam dakwah dan jihad harus dengan berkorban baik jiwa, raga maupun harta. akan tetapi Allah swt tidaklah tidur maka ALlah swt akan menggantikan dalam beberapa waktu kebaikan yang tidak terbatas.
Kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan adalah seperti kisah seorang pemuda yang antara dirinya dengan wanita idamanya hanya berbatas kain yang menutupi, akan tetapi dirinya takut kepada Allah swt dan meninggalkan wanita tersebut, sehingga Allah swt karuniakan pertolongan keselamatan dari bahaya gelapnya gua. demikianlah saudaraku, kesabaran sangat penting buat diri kita, dengan kesabaran hidup kita akan damai dan tenang.