Senin, 01 Desember 2014

Ujian Tengah Semester

UJIAN TENGAH SEMESTER TUJUH
FAKULTAS EKONOMI

Peraturan:
a. Kerjakan dengan ikhlas dan sebenar-benarnya
b. Kerjakan di rumah, ketik dalam kertas A4 dengan spasi 1,5, fond Book Antique
c. Kumpulkan tanggal 8 desember 2014

1. Al-Qur'an adalah kitab universal, jelaskan statemen tersebut ?
2. Jelaskan dengan benar yang disebut dengan taqdir. Bagaimana memposisikan taqdir dalam kesuksesan hidup manusia ?
3. BAgaimanakah cara berusaha dalam al-Qur'an ?
4. Islam mengajarkan berbisnis (berniaga), jelaskan mengapa perniagaan sangat ditekankan dalam ISlam ?
5. Mengapa ISlam mengharamkan Riba' dalam mencari Rezeki ?

Selamat Mengerjakan