Senin, 11 Oktober 2010

Materi 3 : AKHLAK KEPADA ALLAH SWT

AKHLAK KEPADA ALLAH SWT ADALAH SIFAT YANG SECARA REFLEK DILAKSANAKAN OLEH MANUSIA UNTUK SELALU MENTAATI ALLAH SWT DALAM KEADAAN APAPUN DAN DIMANAPUN
DALAM KEHIDUPAN MANUSIA SELALU MEMBUTUHKAN ALLAH SWT.
TERUTAMA DALAM KEHIDUPAN AKADEMIK SEORANG MAHASISWA SANGAT MEMBUTUHKAN ALLAH SWT
APALAGI DALAM PROFESI KEPENDIDIKAN SEORANG PENDIDIK SANGAT MEMBUTUHKAN BIMBINGAN RABBNYA

Definisi

DEFINISI TAQWA MENURUT JUMHUR ADALAH MELAKSANAKAN SEGALA PERINTAH ALLAH SWT DAN MENINGGALKAN SEGALA YANG DILARANGNYA
UMAR BIN KHATAB MENGATAKAN TAQWA ADALAH SEPERTI BERJALAN DI JALAN YANG DITABURI DURI
ALI BIN ABI THALIB MEMAKNAI TAQWA SEBAGAI SUATU PROSES YANG MEMBUTUHKAN TINGKATAN:
TAKUT KEPADA ALLAH
MENGIMANI AL-QUR’AN
MENERIMA SEGALA PEMBERIAN ALLAH DENGAN IKHLAS
MENYIAPKAN DIRI UNTUK KEMATIAN

Keutamaan Taqwa
AKAN DIBERIKAN KEMUDAHAN DALAM HIDUP (AT TALAQ 2-3)
DIBERI RIZKI YANG TAK DISANGKA-SANGKA (AT TALAQ 3)
DIBUKAKAN RAHMAT DARI LANGIT DAN BUMI( AL A’ROF 96)
DAPAT MEMBEDAKAN YANG HAK DAN BATIL (AL-ANFAL)

Mahabbah dan Ridho
MAHABBAH ADALAH PERASAAN CINTA KEPADA ALLAH SWT, MENCINTAI SYARI’ATNYA, MENCINTAI RASULNYA, MENCINTAI ORANG SHOLIH
RIDHO ADALAH MENERIMA SEGALA APA YANG TELAH DIPUTUSKAN ALLAH KEPADA KITA, APAKAH KEPUTUSAN ITU KITA ANGGAP BAIK ATAU BURUK TETAPI KITA YAKIN ITU YANG TERBAIK

Bentuk-bentuk Cinta Dalam Al-Qur'an
MENCINTAI ALLAH DENGAN SELALU TAUBAT DAN MENJAGA KESUCIAN DIRI (AL BAQOROH 222)
MENCINTAI ALLAH DENGAN SELALU BERJUANG DALAM BARISAN YANG TERTATA RAPI (AS SHAF 4)
MENCINTAI ALLAH DENGAN CARA MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH SAW (ALI IMRON 102)

Khouf dan Roja'
KHOUF ADALAH KONDISI HATI YANG SELALU MERASA TAKUT KEPADA ALLAH SWT DENGAN CARA TAKUT AKAN MURKANYA DAN AZABNYA
ROJA’ ADALAH KONDISI HATI DIMANA SEORANG HAMBA MEMILIKI HARAPAN-HARAPAN UNTUK MENDAPAT RIDHO, RAHMAT DAN PERTEMUAN DENGAN ALLAH DIAKHIRAT

Ikhlas, Sabar dan Syukur
IKHLAS ADALAH KONDISI HATI DIMANA SEORANG HAMBA SELALU BERBUAT HANYA MENGHARAPKAN BALASAN DARI ALLAH SWT.(AL-BAYINAH 3)
SABAR ADALAH KONDISI HATI DIMANA SEORANG HAMBA MAMPU MENGHADAPI SEGALA UJIAN DAN MENERIMA DENGAN IKHLAS (AZ Zumar 10)
SYUKUR ADALAH KONDISI HATI DIMANA SEORANG HAMBA MAMPU MENGGUNAKAN SEGALA RIZKI DARI ALLAH SWT UNTUK TAAT KEPADA-NYA. (IBRAHIM :5)

Taubat dan TAwakkal
Taubat adalah memohon ampunan kepada Allah swt atas segala salah dan dosa. Atau dimana kondisi hati selalu merasa kurang dihadapan Allah swt (at Tahrim 8)
Tawakkal adalah pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah swt baik urusan dunia ataupun akhirat (at Talaq 4)

Syarat Taubat
Mengucapkan istighfar
Berazam untuk tidak mengulangi lagi
Menghiasi diri dengan amal sholih
Mengembalikan hak orang lain yang diambil