Minggu, 21 Desember 2014

Soal UTS al-Islam II UM Metro


UTS FAKULTAS EKONOMI
Tulis di kertas folio, 

11.      Jelaskan Bagaimanakah anda berakhlak kepada:
a.      Allah
b.      Rasulullah
c.       Orang Tua
d.      Diri Sendiri
e.      Keluarga
22.      Apakah hubungan akhlak di atas dengan kesuksesan manusia dalam bidang ekonomi ?
33.      Tuliskan pelaksanaan ibadah anda yang rutin setiap hari ( kapan waktunya dan keistiqomahanya)

Senin, 01 Desember 2014

Ujian Tengah Semester

UJIAN TENGAH SEMESTER TUJUH
FAKULTAS EKONOMI

Peraturan:
a. Kerjakan dengan ikhlas dan sebenar-benarnya
b. Kerjakan di rumah, ketik dalam kertas A4 dengan spasi 1,5, fond Book Antique
c. Kumpulkan tanggal 8 desember 2014

1. Al-Qur'an adalah kitab universal, jelaskan statemen tersebut ?
2. Jelaskan dengan benar yang disebut dengan taqdir. Bagaimana memposisikan taqdir dalam kesuksesan hidup manusia ?
3. BAgaimanakah cara berusaha dalam al-Qur'an ?
4. Islam mengajarkan berbisnis (berniaga), jelaskan mengapa perniagaan sangat ditekankan dalam ISlam ?
5. Mengapa ISlam mengharamkan Riba' dalam mencari Rezeki ?

Selamat Mengerjakan