Senin, 10 Januari 2011

KISI-KISI UJIAN AKHIR SMESTER AL-ISLAM II FKIP

1. Bagaimana Al-Qur'an Mengatur tentang akhlak dalam bersaudara " surat al-Hujurat ayat 10-15
2. bagaimana akhlak seorang pendidik kepada muridnya, dilihat dalam prespektif meneladani akhlak rasulullah saw
3. bagaimana cara belajar yang efektif sesuai dengan metode surat al-alaq 1-5
4. Mengapa akhlak bertamu sangat penting bagi seorang pendidik, sebutkan alasanya, dan bagaimana etika bertamu menurut islam
5. Bagaimana pandangan anda tentang islam yang dianggap teroris? bagaimana sebenarnya islam itu dalam konsep yang sebenarnya ?
6. Bagaimana konsep Jihad yang sebenarnya dalam Islam ?
7. Bagaimana akhlak seorang pemimpin yang baik, dalam Islam ? jelaskan !